Η MartUp ΙΚΕ δραστηριοποιείται πανευρωπαϊκά στην εφαρμογή, εισαγωγή, διανομή, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ιατρικών εξοπλισμών και αναλωσίμων

Η MartUp ΙΚΕ δραστηριοποιείται πανευρωπαϊκά στην εφαρμογή, εισαγωγή, διανομή, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ιατρικών εξοπλισμών και αναλωσίμων

Η MartUp ΙΚΕ δραστηριοποιείται πανευρωπαϊκά στην εφαρμογή, εισαγωγή, διανομή, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ιατρικών εξοπλισμών και αναλωσίμων